Voorwaarden parkeeractie

Actievoorwaarden Parkeeractivaties
Zaterdag 16, zondag 17, zaterdag 22 en zondag 23 december 2017.

1. De parkeeractivaties worden aangeboden door Wereldhave, Marketing Tilburg, Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en gemeente Tilburg.
2. Door middel van kraskaarten maakt u kans op vergoeding van maximaal € 4,- van uw parkeerkosten.
3. Wanneer bij het openkrassen van de kraskaart de kaart aangeeft dat u gewonnen heeft, wint u vergoeding van uw parkeerkosten tot maximaal € 4,-.
4. De promotor die u de kraskaart heeft overhandigt zal uw parkeerkosten tot € 4,- bij de automaat afrekenen.
5. Wanneer uw parkeerkosten lager zijn dan € 4,- worden alleen de parkeerkosten die u heeft gemaakt vergoed. U heeft dan dus géén recht op het overige bedrag.
6. Alle parkeerkosten boven de € 4,- worden door u zelf betaald.
7. De parkeervergoeding van maximaal € 4,- is niet inwisselbaar tegen contant geld.
8. Wanneer de kraskaart aangeeft dat u niet heeft gewonnen, worden uw parkeerkosten niet vergoed.
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
10. Er is een aantal troostprijzen beschikbaar. Dit zijn 2 munten voor de Tilburgse Winterkermis.
11. De promotor bepaalt aan wie hij/zij deze troostprijs overhandigt.
12. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
13. De kermismunten zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.
14. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende
publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
15. Wereldhave, Marketing Tilburg, Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en Gemeente Tilburg behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
16. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg via info@ondernemersfonds.nu waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
17. Wereldhave, Marketing Tilburg, Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en Gemeente Tilburg zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
18. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.
19. Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.
20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een gezamelijk besluit worden genomen door Wereldhave, Marketing Tilburg, Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en Gemeente Tilburg.
21. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

Versie 1.0, december 2017, Wereldhave, Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en Gemeente Tilburg