Actievoorwaarden Deel en win actie Centrum Tilburg

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de deel en winactie op social media van Binnenstad Management Tilburg georganiseerd door Binnenstad Management Tilburg, IJzerstraat 23 te Tilburg (hierna te noemen “Centrum Tilburg”).

Deelname actie

 1. De actie loopt van 10 augustus 2019 t/m 30 september 2019.
 2. Deelname is alleen mogelijk wanneer u beide hashtags #ditismijnstad #tilburg heeft gebruikt bij een foto die gemaakt is in het centrum van Tilburg. Binnen het centrumgebied valt het Winkelgebied, Dwaalgebied en Horecagebied. Meer informatie over de gebieden kun je vinden op centrumtilburg.com.
 3. U kunt deelnemen aan deze actie door een foto met de hashtags #ditismijnstad en #tilburg te plaatsen op Instagram en/of Facebook.
 4. De winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers.
 5. De kroegentocht die wordt verloot is voor een maximaal aantal deelnemers van 10 personen.
 6. Deze prijs is alleen geldig bij geselecteerde horecazaken.
 7. Te alle tijde is het mogelijk om de prijs door de organisatie te veranderen i.v.m. omstandigheden.
 8. De winnaar kan gedurende de maand oktober eenmalig gebruik maken van de prijs.
 9. Bij geen reactie voor 31 oktober vervalt het recht op de prijs.
 10. Om mee te doen aan de actie is het verplicht om je social media account openbaar te zetten zodat wij contact met je op kunnen nemen.
 11. Door deelname aan deze actie geeft u Centrum Tilburg toestemming de naam van de winnaar en foto te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 12. De persoonlijke gegevens, zoals onder art. 11 vermeld, worden niet aan derden verstrekt en zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan deze actie, de uitreiking van de prijs en eventuele andere doelen (zoals reclame-uitingen, etc.).

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U garandeert dat uw inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Centrum Tilburg voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Centrum Tilburg heeft het recht inzendingen te verwijderen die in strijd zijn met algemene normen en waarden.

Auteursrechten en medewerking

 1. Alle inzendingen worden eigendom van Centrum Tilburg.
 2. Door deelname aan deze actie stelt u zich beschikbaar, als u de winnaar wordt, voor het fotograferen/filmen van de winnende foto door of in opdracht van Centrum Tilburg, zonder recht op het declareren van gemaakte onkosten of portretrechten.
 3. Door deelname aan deze actie gaat u ermee akkoord, dat uw inzending en de door Centrum Tilburg of in opdracht van Centrum Tilburg van de winnaar gemaakte foto’s/video’s kosteloos mogen worden toegepast in promotionele uitingen van Centrum Tilburg.

Rechten Centrum Tilburg

 1. Centrum Tilburg behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan deze actie te beëindigen, indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Centrum Tilburg hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Centrum Tilburg behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, onderbreken of wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Contact

 1. Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met Centrum Tilburg via info@binnenstadmanagementtilburg.nl. Na ontvangst neemt Centrum Tilburg zo snel mogelijk contact met u op.

Diversen

 1. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Centrum Tilburg de beslissing welke zij geraden acht.
 2. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Tilburg op 7 augustus 2019.