Het ondernemersfonds

Sinds 2014 is in het centrum van Tilburg een Ondernemersfonds actief. Het Ondernemersfonds heeft tot doel om meer bezoekers aan het centrum van Tilburg te binden en de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. Financieel dragen alle ondernemers (ruim 600) in het centrum daaraan bij. Met elkaar maken we het gebied een aantrekkelijke plek om te ondernemen. Zijn er vragen over de exacte werking van het Ondernemersfonds, neem dan contact met ons op via info@ondernemersfonds.nu
Het beheer van de financiële middelen is in handen van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg. De middelen uit het Ondernemersfonds worden grotendeels ingezet voor activiteiten en projecten waarvan alle ondernemers in het centrum profiteren. Een eerste grote project dat mede tot stand is gekomen dankzij de middelen uit het Ondernemersfonds is ‘Winterbeleving Tilburg’. Verder investeren we in een digitale binnenstad, zetten we ons samen met de partners in om de leegstand terug te dringen en we onderzoeken de haalbaarheid van nieuwe evenementen.